Integritietspolicy

Vi på JKK Marknadsprocess AB bryr oss om din personliga integritet vid hantering av dina personuppgifter och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur vi på JKK Marknadsprocess AB samlar in och använder dina personuppgifter. Vår policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och tillförlitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss gärna om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd på adressen nedan.

JKK Marknadsprocess AB vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att vi behandlar dem i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vem är personuppgiftsansvarig?

JKK Marknadsprocess AB är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress:

JKK Marknadsprocess AB
Org nr: 559031-8118
Adress: Lövbacksvägen 18, 806 43 Gävle
Tel: 0725500525
jonas.kronebratt@jkk.nu

Hur samlas personuppgifterna in?

Vi samlar in information som du lämnar till oss vid t.ex. att du skickar in en förfrågan om att få offerter från tjänsteföretag för städhjälp, vid anmälan till våra nyhetsbrev eller när man ansluter ett företag för att bevaka relevanta uppdrag. Ofta finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt sedan tidigare, men ibland har vi upptäckt dig i vår omvärldsbevakning.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

JKK Marknadsprocess AB samlar in de personuppgifter som behövs för att kunna utföra de tjänster våra användare och företag vill få utförda på www.lösullsisolering.com Personuppgifter är alla slags uppgifter som ensamt eller i kombination med andra uppgifter kan knytas till en fysisk person som är i livet. Vanligt förekommande personuppgifter är namn, personnummer och kontaktuppgifter, andra personuppgifter kan till exempel vara bilder och ljudupptagningar.

Vad är syftet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst du har bett oss om hjälp med som till exemepl att få offerter från tjänsteföretag eller för att skicka e-post med relevant information utifrån vad du efterfrågar eller kan vara intresserad av. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, förbättring och utveckling av våra tjänster, riskhantering och statistik.

 

Syfte & typ av uppgifter

 

Laglig grund för behandling

Hantering av kundregister för anslutna företag. Bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter för att administrera samarbetsavtal

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, företagsuppgifter

Behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter mot det företag eller organisation som du företräder

Utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och marknadsföringsutskick

Typ av uppgifter: Namn, kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att mottaga kommunikation och erbjudanden.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event samt att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster.

JKK Marknadsprocess AB skyldighet att fullgöra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut, t.ex. bokföringslagen.

Typ av uppgifter: Namn, personnummer, e-post, telefonnummer, företagsuppgifter, uppgifter kring betalning av medlemsavgift.

Uppfyllande av rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan JKK Marknadsprocess AB rättsliga skyldigheter inte fullgöras.

Ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet samt för att förbättra våra tjänster och för affärsutveckling för att utveckla nya produkter och erbjudanden.

Typ av uppgifter: Namn, kön, köphistorik, profilinställningar och betalningsinformation, tekniska data rörande enheter som använts, köp- och användardata (t.ex. klick och besökshistorik)

Behandlingen är grundläggande för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera och förbättra JKK Marknadsprocess AB tjänster och system.

Behandling av dina personuppgifter för att kunna hantera kundservice på ett bra sätt.

Exempel på uppgifter: Kontaktuppgifter, t.ex. e-post, korrespondens, kontouppgifter, personnummer.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Vidare föreligger en avtalsenlig förpliktelse för oss att ge dig kundservice enligt överenskommelse.

Behandling av dina personuppgifter vid ansökan om praktik eller anställning hos JKK Marknadsprocess AB.

Exempel på uppgifter: Identitetsuppgifter t.ex. namn, kontaktuppgifter t.ex. epostadress, telefonnummer och postadress.

Behandlingen är grundad på ditt samtycke till att vi ska kunna kommunicera med dig kring aktuellt rekryteringsbehov.

 

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering osv

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar samt hur vi behandlar dessa. Du har tillika rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har utöver detta rätt att bli raderad (”rätt att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att denna data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en direkt radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra synpunkter eller klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter dom behandlas av oss ska du vända dig till Datainspektionen /Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur lång tid sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och endast så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlas dina personuppgifter av oss?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur används cookies av oss?

På våra webbsidor förekommer användning av cookies. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet, så att hemsidan framöver kan känna igen din enhet. Cookien innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies temporära och permanenta .Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre tid, medan sessionscookies är endast temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter direkt.

Cookies används till att ge dig som besökare hos Lösullsisolering.com tillgång till olika funktioner. I en cookie är det möjligt att registrera en användares surfande och vi använder cookies för att administrera och anpassa dina besök i våra tjänster samt erbjuda tillgång till särskilt utvalda delar i våra tjänster. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över händelser såsom registrerade offertförfrågningar.

 

Du kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa händelsen. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies automatiskt.